s_hashimotoshouhei

Hashimoto Shouhei

Shiroishi Banri (Dr) / Argonavis
NicknameHeyhey
Hashimoto Shouhei Shohei, Heihei Heyhey, 橋本祥平, へいへい
Argonavis, Argonasubi, Argonyavis, アルゴナビス, アルゴナスビ, アルゴニャスビ